Polityka zwrotów


Wszystkie przedmioty zakupione na stronie Desa Home, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827 ze zm.) mogą zostać zwrócone bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu. Oświadczenie należy przesłać na adres: [email protected]. Klient ma obowiązek zwrócić obiekt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy.


Zobowiązujemy się do zwrotu przekazanej należności za zakupione towary, w tym koszty dostawy obiektu, w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, taką samą metodą jaką została ona dokonana przez klienta. Desa Home zastrzega sobie prawo do odroczenia terminu zwrotu pieniędzy do chwili otrzymania obiektu i zweryfikowania jego stanu.


Obiekty podlegające zwrotowi należy odesłać na adres:

Desa Home
ul. Piękna 1A
00-477 Warszawa

Pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu przesyłki. Stan zachowania obiektu nie może ulec zmianie. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu. Koszty zwrotu ponosi kupujący.

Wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

Polityka reklamacji


Obiekty uszkodzone bądź nietożsame z opisem umieszczonym na stronie Desa Home podlegają reklamacji. Należy pamiętać, że wszystkie obiekty dostępne w naszej ofercie pochodzą z rynku wtórnego i mogą nosić ślady użytkowania.


W celu usprawnienia obsługi, zalecamy składanie reklamacji w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie.
Formularz reklamacji należy wypełnić i przesłać na adres: [email protected] wraz z załączeniem zdjęć obrazujących uszkodzenia/wady produktów oraz wskazaniem oczekiwanego rozwiązania. Reklamacja, zgodnie z obowiązującym prawem, zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

Search engine powered by ElasticSuite